€759,16 opgehaald voor het WWF

Tijdens de Koningsspelen van vrijdag 12 april hebben de kinderen een grote kleedjesmarkt georganiseerd. Er werd van alles verkocht: boeken, spelletjes, speelgoed, eten en drinken. Ook kon je je nagels laten lakken en hadden kinderen zelf spellen bedacht en geknutseld. Er kwamen veel ouders en andere belangstellenden op deze markt af, wat een prachtige opbrengst opleverde: wel €759,16! Als goed doel voor dit schooljaar is (na overleg in de klassenvergaderingen van alle stamgroepen) het WWF gekozen door de leerlingenraad. Op dinsdag 16 april is de cheque overhandigd aan een vertegenwoordiger van het WWF, die er ontzettend blij mee was. Alle kinderen mogen enorm trots zijn op dit prachtige bedrag en hun inzet tijdens de kleedjesmarkt!
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl