Welkom bij

De Bieshaar

Waar élk kind telt

Openbare basisschool De Bieshaar werkt volgens het Jenaplanconcept. Uitgangspunt is, dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons dan ook centraal. Ook ouders moeten zich op De Bieshaar thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat ouders bij ons op school meepraten, meedenken en meehelpen. Kinderen leren op De Bieshaar lezen, schrijven, rekenen enz, maar daarnaast is er ook nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.


Meer weten of een afspraak maken?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over bepaalde zaken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wilt u ook de geboortedatum van uw kind/eren erbij vermelden.

Aanmelding, toelating en wachtlijst
 Op de Jenaplanschool De Bieshaar kan een kind aangemeld worden op elke leeftijd. Een aanmelding wordt pas definitief bij of na het bereiken van de leeftijd van 3 jaar. Indien er fysiek plek is op de Bieshaar dan start de toelatingsprocedure na deze definitieve aanmelding. Wanneer wij geen fysieke plek hebben voor uw kind dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van datum waarop de aanmelding gedaan wordt, waarmee de eerst mogelijke datum hiervoor de dag is waarop het kind 3 jaar is.

Aanmelding voor kinderen voor de groepen 3 tot en met 8
Aanmelden voor deze groepen kan met inachtneming van de in het aanmeldbeleid van Stichting Meerkring genoemde criteria en afspraken. Deze kunt u hier nalezen.

Actueel nieuws

13 maart 2023
Drukbezochte open dag 10 maart
lees meer
13 maart 2023
Inspectiebezoek 21 februari
lees meer
15 februari 2023
Schoenenpoetsen voor giro 555
lees meer
Bekijk ons nieuwsarchief

Waarom kiezen voor Bieshaar

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen.
  • Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
  • Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
De Bieshaarschool, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Bekijk de Schoolgids

Deze schoolgids is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school én voor ouders/verzorgers die nog een basisschool voor hun kind gaan kiezen.

In deze gids geven wij antwoord op vragen die bij ouders leven. Dat kunnen vragen zijn over vakanties, de kosten, de doelstellingen van de school, de resultaten, de zorg voor kinderen enz. Met behulp van deze gids proberen we u tevens meer inzicht te geven in de organisatie en werkwijze binnen onze school. Als u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de directeur en het team van de school of op www.bieshaarschool.nl 

Een kind van De Bieshaar vertelt: “Ik vind het leuk op de De Bieshaar en er zijn lieve juffen en meesters op school”. 

Dit raakt in onze optiek de kern waar alles om draait!

Deze gids is tot stand gekomen na overleg tussen stamgroepleiders, MR, bestuur en ouders*. 
De richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn er in verwerkt.


Hettie Sipman
Interim directeur

Klik hier voor de schoolgids.


Wij werken samen met de volgende instanties:
Contact

OJS de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Stichting

OJS de Bieshaar is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder