Communicatie met ouders

Als ouder maak je ook deel uit van De Bieshaar als leefgemeenschap. Daarom vinden we het contact met ouders heel belangrijk. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Gespreksmomenten

De oudercommunicatie vindt plaats via onze nieuwsbrief Biesflits bijvoorbeeld en via de Parro-app, zoals hieronder beschreven. Ook zijn er minstens twee keer per jaar kind-ouder-stamgroepleider gesprekken over de ontwikkeling van jouw kind. Voor ouders die daar behoefte aan hebben, is er in november een extra gespreksmoment. Heeft jouw kind extra onderwijs-ondersteuningsbehoefte(n)? Dan betrekken we je actief in meerdere grote en kleinere overleggen bij de onderwijsaanpak van jouw kind.

Informatieavond

Daarnaast organiseren wij elk jaar een gecombineerde stamgroep-, bouw- en schoolinformatieavond over het onderwijs en de organisatie van de school. Op diezelfde avond leggen de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) verantwoording af over hun werkzaamheden.

Betrekken van ouders in school

Wij betrekken ouders actief bij het organiseren van school- en ondersteunende lesactiviteiten. Je kunt als ouder een paar keer per jaar een kijkje in de klas van jouw kind nemen tijdens de inloopochtenden. Omdat we het waardevol vinden dat ouders en school weten wat er speelt, zijn er op gezette tijden koffie-uurtjes.

Nieuwsbrief Biesflits

Op De Bieshaar houden we de ouders ook op een andere manier op de hoogte van leuke en belangrijke zaken. Dat doen we via onze nieuwsbrief Biesflits, die je elke twee weken in je mailbox vindt.

Nieuwsbrief De Biesflits - 24 mei 2023.pdf
Nieuwsbrief De Biesflits -10 mei 2023.pdf
Nieuwsbrief De Biesflits -12 april 2023.Parro

Via de app Parro hebben ouders en stamgroepleiders  alle belangrijke en leuke informatie bij de hand, overzichtelijk in één app. Je houdt elkaar op de hoogte met foto’s en belevenissen van zowel groep brede als persoonlijke berichten. Ook ziekmeldingen doen de ouders zelf via Parro. Als ouder krijg je wekelijks bericht over gebeurtenissen in de stamgroep van jouw kind. Ook informeert de app je bij actuele of dringende zaken.

'Op De Bieshaar is aandacht voor hoofd, hart en handen.'
‘De Bieshaar helpt kinderen zelfredzaam te zijn.’
‘Op De Bieshaar spreken, werken, spelen en vieren we samen.’

Contact

Ojs de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Met onze ouders communiceren we via Parro.

Stichting

OJS de Bieshaar is onderdeel van Stichting Meerkring. Wil je werken in het basisonderwijs, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder