Openbare jenaplanschool De Bieshaar

De Bieshaar werkt volgens het Jenplanconcept. Uitgangspunt is, dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons dan ook centraal. Ook ouders moeten zich op de Bieshaar thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat ouders bij ons op school meepraten, meedenken en meehelpen. Kinderen leren op de Bieshaar lezen, schrijven, rekenen enz, maar daarnaast is er ook nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

We zijn een openbare bassischool. Dat betekent dat we ons bekommeren om elkaar, dat we midden in de maatschappij staan en respect hebben voor elkaar. De school is een maatschappij in het klein en iedereen is bij ons welkom. Dat maakt het openbaar onderwijs tot de beste leerschool voor later.

Ritmisch weekplan
In het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met een ritmisch weekplan. De vier basisactiviteiten, gesprek, werk, spel en viering, wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis kunnen voelen. Naast de basale vaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich door middel van kringgesprek, spel, werk en viering ontwikkelen tot zelfstandig individu. Deze vier basisactiviteiten vormen één geheel binnen de weekplanning. Hieronder geven kinderen en stamgroepleiders van De Bieshaar een introductie op deze vier basisactiviteiten. 

 Gezonde school

De Bieshaar is een Gezonde School. Wij zijn een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid.

De Gezonde School-pijlers

1.   Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.

2.   Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.

3.   Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.

4.   Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Meer weten over Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

 

 
 
 
 

De Bieshaarschool, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OJS de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Stichting

OJS de Bieshaar is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder