Jenaplanschool de Bieshaar

De Bieshaar heeft de keuze gemaakt om te gaan werken volgens het Jenaplanconcept. Op dit moment zijn er al steeds meer elementen van Jenaplanonderwijs te herkennen binnen onze school. Uitgangspunt is, dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons dan ook centraal. Ook ouders moeten zich op de Bieshaar thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat ouders bij ons op school meepraten, meedenken en meehelpen. Kinderen leren op de Bieshaar lezen, schrijven, rekenen enz, maar daarnaast is er ook nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Ritmisch weekplan

In het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met een ritmisch weekplan. De vier basisactiviteiten, gesprek, werk, spel en viering, wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis kunnen voelen. Naast de basale vaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich door middel van kringgesprek, spel, werk en viering ontwikkelen tot zelfstandig individu. Deze vier basisactiviteiten vormen één geheel binnen de weekplanning. Hieronder geven kinderen en stamgroepleiders van De Bieshaar een introductie op deze vier basisactiviteiten.

De Bieshaarschool, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OJS de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Stichting

OJS de Bieshaar is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder