Jenaplanschool de Bieshaar

De Bieshaar heeft de keuze gemaakt om te gaan werken volgens het Jenaplanconcept. Op dit moment zijn er al steeds meer elementen van Jenaplanonderwijs te herkennen binnen onze school. Uitgangspunt is, dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons dan ook centraal. Ook ouders moeten zich op de Bieshaar thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat ouders bij ons op school meepraten, meedenken en meehelpen. Kinderen leren op de Bieshaar lezen, schrijven, rekenen enz, maar daarnaast is er ook nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Ritmisch weekplan

In het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met een ritmisch weekplan. De vier basisactiviteiten, gesprek, werk, spel en viering, wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis kunnen voelen. Naast de basale vaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich door middel van kringgesprek, spel, werk en viering ontwikkelen tot zelfstandig individu. Deze vier basisactiviteiten vormen één geheel binnen de weekplanning. Hieronder geven leerlingen en leerkrachten van De Bieshaar een introductie op deze vier basisactiviteiten.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl