Schoolgids 2015-2019

Klik hier voor de schoolgids


Deze schoolgids is bestemd voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school én voor ouders/verzorgers die nog een basisschool voor hun kind gaan kiezen.

In deze gids geven wij antwoord op vragen die bij ouders leven. Dat kunnen vragen zijn over vakanties, de kosten, de doelstellingen van de school, de resultaten, de zorg voor leerlingen enz. Met behulp van deze gids proberen we u tevens meer inzicht te geven in de organisatie en werkwijze binnen onze school. Als u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de directeur en het team van de school of op www.bieshaarschool.nl

Een leerling van De Bieshaar vertelt: “Ik vind het leuk op de De Bieshaar en er zijn lieve juffen en meesters op school”.

Dit raakt in onze optiek de kern waar alles om draait!

Deze gids is tot stand gekomen na overleg tussen leerkrachten, MR, bestuur en ouders*.
De richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn er in verwerkt.


Wim Abbing
Directeur

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl