MR en OV: samen meebouwen aan een sterke en leuke school

Via de Oudervereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) is de actieve betrokkenheid van ouders (en leerkrachten) bij de school georganiseerd. De MR denkt en praat mee over het schoolbeleid en de OV organiseert activiteiten voor ouders en leerlingen. Zo bouwen zij samen mee aan een sterke en leuke school. Via een vaste contactpersoon en het uitwisselen van informatie blijven OV en MR goed op de hoogte van elkaars agenda en activiteiten en slaan waar nodig de handen ineen.

Oudervereniging

De Bieshaar heeft een heel actieve Oudervereniging. De OV wil ouders bij de school betrekken en bijdragen aan een prettige schooltijd voor de kinderen.

Lees verder: Wat de OV voor u en de school betekent

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad spreekt namens ouders en leerkrachten met de directie van de school.

Lees verder: Wat de MR voor u en de school betekent
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl