Over de Medezeggenschapsraad


De MR van De Bieshaar bestaat uit vier leden: twee ouders en twee stamgroepleiders.
De MR zorgt ervoor dat alle ouders en stamgroepleiders de gelegenheid krijgen om hun belangen naar voren te brengen, gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u mailen naar: mrleden.bieshaar@meerkring.nl.
De MR mag een oordeel geven over de (beleid)lijnen die het schoolbestuur en de directie uitzet en de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Soms moet de MR advies geven, zoals bij de uitbreiding van de huisvesting. Soms is de instemming van de MR verplicht, bijvoorbeeld voor het schoolplan, met daarin het personeelsbeleid, het onderwijsbeleid en het kwaliteitsbeleid. Ook kan de MR zelf met voorstellen en adviezen komen.
De MR van De Bieshaar, De Border en De Kosmos worden in de GMR gezamenlijk vertegenwoordigd door een afgevaardigde van één van beide scholen. De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Meerkring, waarin alle openbare scholen van Amersfoort zijn verenigd.

De GMR beoordeelt de gemeenschappelijke beleidskaders voor de gezamenlijke scholen. De MR van elke individuele school beoordeelt vervolgens weer de invulling ervan in de praktijk. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld tussen-, voor- en naschoolse opvang, personeelsbeleid, missie en visie, strategisch beleidsplan, jaarplan en begroting.

Meer informatie over de GMR vindt u op de website van De Meerkring.

De Bieshaarschool, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OJS de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Stichting

OJS de Bieshaar is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder