Over de Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningsmeester en een algemeen lid. De OV ondersteunt de school bij de uitvoering van school-overstijgende activiteiten. U kunt hierbij denken aan de sportdag, het kerstdiner, Sinterklaas, schoolreisjes en het Eindfeest. Ook is de OV verantwoordelijk voor de organisatie van de Avond4daagse, waar de school ieder jaar met veel plezier aan mee doet. De Algemene Jaarvergadering aan het begin van het school jaar wordt mede door de OV georganiseerd. Tijdens deze vergadering wordt het vorig schooljaar financieel en administratief afgesloten wat betreft het onderdeel Ouderbijdrage. Uw financiële bijdrage dus.
De OV komt 4 tot 5 keer per jaar bijeen op school voor overleg. Bij dit overleg is de directeur van de school aanwezig.

Wilt u meer weten? Heeft u interesse? De Oudervereniging ziet uw bericht graag tegemoet!
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl