Jenaplanonderwijs in het kort

Leren samen leven

Ojs De Bieshaar is de enige jenaplanschool in Amersfoort. Grondlegger van het jenaplanonderwijs is de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884 – 1952). In zijn concept geeft hij veel aandacht aan het leren samen leven. Daarnaast vindt hij het erg belangrijk om kinderen verantwoordelijkheid te geven. Zij moeten leren goed voor zichzelf en voor de groep te zorgen. De kinderen krijgen veel ruimte om mee te beslissen wat en hoe ze leren. Ook ouders hebben een nadrukkelijke rol in de school.

Kinderen medeverantwoordelijk

Hoe kunnen we antwoord geven op de vragen die onze leef- en werkgemeenschap in ónze tijd stelt? Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat we intensief samenwerken met alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. Ook maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Ons pedagogisch handelen is het bewijs van inzicht, begrip, compassie, respect en vertrouwen dat wij hebben in de ander.

Stamgroep

De pedagogische en didactische taak van De Bieshaar is leren. Leren is sociaal leren. Zonder de aanwezigheid van één ander mens, kunnen kinderen zich niet volwaardig ontwikkelen. Omdat het leren altijd in een sociale context vorm krijgt, is het belangrijk deze sociale context duidelijk te formuleren. In de stamgroep creëert de leerkracht een pedagogische situatie door gebruik te maken van de dynamiek van een groep kinderen. Zo’n groep is altijd nieuwsgierig en tintelt van energie en vragen die er leven.

lees meer

Wereldoriëntatie

Waarom zou je kinderen pas in de bovenbouw geschiedenis, aardrijkskunde en biologie aanbieden? Kinderen bekijken en onderzoeken de wereld als geheel, niet verdeeld in vakken. Daarom vinden wij het belangrijk het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van het kind. Op De Bieshaar is wereldoriëntatie daarom het hart van ons onderwijs. In de vorm van projecten laten we kinderen kennis maken met de wereld.

Projectmatig onderwijs

Daarnaast bieden we cursussen aan, die wereldoriëntatie ondersteunen. In alle bouwen werken we elke dag projectmatig. In de onderbouw zijn alle leerstofinhouden gekoppeld aan het onderwerp van het project. In de midden- en bovenbouw is een aantal vakken niet geïntegreerd in wereldoriëntatie, waardoor de kinderen per dag een bepaalde tijd aan het project werken. De vakken aanvankelijk lezen, technisch lezen, schrijven, spelling, rekenen en begrijpend lezen bieden wij als cursus aan en niet structureel in het project geïntegreerd. Dit is een bewuste keuze. Om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijsaanbod te handhaven, hebben we gekozen voor een methodische aanpak van deze vakken.
'Op De Bieshaar is aandacht voor hoofd, hart en handen.'
‘De Bieshaar helpt kinderen zelfredzaam te zijn.’
‘Op De Bieshaar spreken, werken, spelen en vieren we samen.’

Contact

Ojs de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Met onze ouders communiceren we via Parro.

Stichting

OJS de Bieshaar is onderdeel van Stichting Meerkring. Wil je werken in het basisonderwijs, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder