Over de Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van De Bieshaar bestaat uit vier leden: twee ouders en twee stamgroepleiders. De raad zorgt ervoor dat alle ouders en stamgroepleiders de gelegenheid krijgen hun belangen naar voren te brengen, gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen.

De MR mag een oordeel geven over de (beleids)lijnen die het schoolbestuur en de directie uitzetten en de manier waarop die lijnen worden uitgevoerd. Soms moet de MR advies geven, zoals bij de uitbreiding van de huisvesting. Soms is de instemming van de MR verplicht, bijvoorbeeld voor het schoolplan met daarin het personeels-, onderwijs- en kwaliteitsbeleid. Ook kan de MR zelf met voorstellen en adviezen komen.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn alle openbare scholen/kindcentra van Amersfoort verenigd. De MR van ojs De Bieshaar, openbaar kindcentrum Het Nieuwe Land en montessorischool De Kosmos worden in de GMR gezamenlijk vertegenwoordigd door een afgevaardigde van een van deze scholen.

De GMR beoordeelt de gemeenschappelijke beleidskaders voor de gezamenlijke scholen. De MR van elke individuele school beoordeelt vervolgens weer de invulling ervan in de praktijk. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld tussen-, voor- en naschoolse opvang, personeelsbeleid, missie en visie, strategisch beleidsplan, jaarplan en begroting.

Meer informatie over de GMR kun je lezen op de website van De Meerkring.
Heb je hier vragen en/of opmerkingen over, mail deze dan naar mrleden.bieshaar@meerkring.nl.

'Op De Bieshaar is aandacht voor hoofd, hart en handen.'
‘De Bieshaar helpt kinderen zelfredzaam te zijn.’
‘Op De Bieshaar spreken, werken, spelen en vieren we samen.’

Contact

Ojs de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Met onze ouders communiceren we via Parro.

Stichting

OJS de Bieshaar is onderdeel van Stichting Meerkring. Wil je werken in het basisonderwijs, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder