Kernkwaliteiten

Het Jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan:

 • de relatie van het kind met zichzelf;

 • de relatie van het kind met de ander en het andere;

 • de relatie van het kind met de wereld.

  Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd.

   

  Relatie van het kind met zichzelf

  1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen.

  2. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.

  3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.

  4. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

  Relatie van het kind met de ander en het andere:

  5. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.

  6. Kinderen leren samen te werken, hulp te geven en te ontvangen en daarover te reflecteren.

  7. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en in de school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

  Relatie van het kind met de wereld:

  8. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.

  9. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.

  10. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.

  11. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.

  12. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden.

   

De Bieshaarschool, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OJS de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Stichting

OJS de Bieshaar is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder