Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Welke ondersteuning bieden wij?
In ons schoolondersteuningsprofiel is nauwkeurig beschreven welke zorg de school kan bieden bij onderwijsbehoeften van leerlingen (basisondersteuning).

  • Het profiel van De Bieshaar biedt mogelijkheden om kinderen met een lichte vorm van dyslexie of dyscalculie op te nemen.
  • Ook kinderen die afstemming nodig hebben op werkhouding of concentratie, kunnen we ondersteuning bieden.
  • Bij gedragsproblemen is het afhankelijk van de aard van de problematiek en de samenstelling van de groepen op De Bieshaar, of we een leerling kunnen inschrijven.

Wanneer bij leerlingen op termijn een onderwijsbehoefte ontstaat die buiten de basisondersteuning valt, kan in overleg met een schoolondersteuner onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning van de leerling. De leerling krijgt deze ondersteuning aangeboden in de vorm van een onderwijsarrangement. Soms op de eigen school, soms in een andere vorm van onderwijs en soms ook in een combinatie van mogelijkheden.

bekijk ons schoolondersteuningsprofiel

 

 

Wat doen wij?

Ojs De Bieshaar is trots op:

 

 

  • Ons schoolprofiel. We zijn een jenaplanschool, een school waar je leert samen leven!
  • Onze arrangementen voor extra ondersteuning. Daarmee hebben wij onze kunde en aanpak kunnen optimaliseren/ontwikkelen voor leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften.
  • Het veilige klimaat op onze school. De leerlingen scoren relatief hoog op welbevinden. Daardoor kunnen wij kinderen die tussentijds instromen goed opvangen.
  • Onze hoogbegaafdheidsspecialist. Daardoor kunnen wij extra uitdaging, kennis en leerstrategieën bieden en leerkrachten hierin begeleiden.

Wat willen wij?

Voor leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften heeft onze school de volgende ontwikkelpunten:

  • Leerlijn taal opstellen en invoeren
  • Onze analyse van toetsresultaten meer invloed laten hebben op ons handelen in de klas

 

 

'Op De Bieshaar is aandacht voor hoofd, hart en handen.'
‘De Bieshaar helpt kinderen zelfredzaam te zijn.’
‘Op De Bieshaar spreken, werken, spelen en vieren we samen.’

Contact

Ojs de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Met onze ouders communiceren we via Parro.

Stichting

OJS de Bieshaar is onderdeel van Stichting Meerkring. Wil je werken in het basisonderwijs, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder