Vieringen

Samen vieren

Vieringen hebben in het aanbod van ojs De Bieshaar een prominente plek. De nadruk ligt op het samen iets vieren in een goede sfeer. Het samen vieren, actief bezig zijn of beleven van een feestelijke gebeurtenis geeft een groot gevoel van saamhorigheid.

De voorbereiding en uitvoering van een viering is meestal in handen van de kinderen, soms door volwassenen. Dit kan gebeuren in de hele school, in een gedeelte van de school, of in de stamgroep.
Van oudsher kennen jenaplanscholen de viering bij de opening van een project. Ook markeert een viering de leeropbrengst en afsluiting van een project. Sinterklaas, kerstfeest, carnaval, verjaardagen van kinderen en stamgroepleiders en het afscheidsfeest voor de schoolverlaters krijgen op jenaplanscholen meer nadruk dan op andere scholen.
In vieringen leren kinderen waarderen wat zijzelf en anderen beleefd en gemaakt hebben zoals muziek, tekeningen, teksten en knutselwerk.

Eindfeest

Aan het eind van elk schooljaar organiseert het team een eindfeest, een feest van saamhorigheid en verbinding. Daarmee sluiten we het jaar op een gezellige manier af met ouders en kinderen. Het eindfeest bestaat uit activiteiten voor de kinderen, begeleid door ouders. Aan het einde van de middag zorgt de Oudervereniging voor hapjes en drankjes voor alle aanwezigen.
Voorbeelden van ons eindfeest:
  • Een spectaculaire vossenjacht met personages uit Pluk van de Petteflet. Foto’s van deze vossenjacht hebben zelfs de lokale kranten gehaald!
  • Een eindfeest in de vorm van de Olympische Bieshaarspelen. De kinderen stelden per groepje een land voor, compleet met zelfgeschilderde vlag.
  • Een voorstelling met verschillende thema’s zoals poppenspel, opera en pantomime. Deze werden allemaal achter elkaar gespeeld, waardoor één groot toneelstuk ontstond.

Eindmusical groep 8

Elk jaar sluiten de kinderen van groep 8 aan het eind van het schooljaar hun schoolloopbaan af met een spetterende eindmusical. De repetities hiervoor vinden plaats in de laatste maanden van het schooljaar. De kinderen voeren deze musical op in de laatste week van het schooljaar in de gemeenschapsruimte. ’s Middags is er een generale repetitie voor alle andere groepen. ’s Avonds is dan de officiële afscheidsavond, waarbij ook ouders en andere familie aanwezig zijn. Voor de kleutergroepen wordt er een compilatie gemaakt van alle liedjes en dansjes. De kinderen van groep 8 krijgen zelf uiteindelijk ook een dvd van het eindresultaat.

Op De Bieshaar zijn veel faciliteiten om een mooie musical neer te zetten. Zo hebben we een podium, een licht- en geluidsinstallatie, theaterlampen en een beamer met een groot scherm.
Voorbeelden van musicals die we met groep 8 hebben neergezet: The Wiz, Grease en Alice in Wonderland.

'Op De Bieshaar is aandacht voor hoofd, hart en handen.'
‘De Bieshaar helpt kinderen zelfredzaam te zijn.’
‘Op De Bieshaar spreken, werken, spelen en vieren we samen.’

Contact

Ojs de Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
Tel.: 033 4801414
E-mail: info.bieshaar@meerkring.nl

Plan Route

Volg ons

Met onze ouders communiceren we via Parro.

Stichting

OJS de Bieshaar is onderdeel van Stichting Meerkring. Wil je werken in het basisonderwijs, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder